GLEDALIŠKA SEZONA 2022/23

 

September

01.09.2022ob 10h, Pojte, pojte drobne ptice, OŠ Kidričevo, sprejem prvošolcev, zaključeno

 

Oktober

02.10.2022 ob 11h , Repa Velikanka/Lalanit, Vodnikova domačija Ljubljana, Nedelce

11.10.2022 ob 18h, Repa velikanka/Lalanit, Kulturni dom Krško, otroški abonma

 

November

19.11.2022 ob 10h, Fuj,gosenica! , Kulturni dom Slovenske Konjice, otroški abonma

 

December

10.12.2022 ob 10h, Pojte, pojte drobne ptice, otroški abonma in izven

 

Januar

14.01.2023 ob 10h , Povodni mož, Kulturni dom Velenje, mala dvorana, otroški abonma

 

April

06.04.2022, ob 18h Povodni mož, Kulturni dom Kamnik, otroški abonma in izven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gledališka sezona 2021/22 

sEPTEMBER

 

01.09.2021- OŠ Kidričevo ob 10h -Pojte, pojte drobne ptice , sprejem prvošolcev zaključeno

 

24.09.2021- Jazz Cerkno- spremljevalni program, Star plac ob 17h-

Pojte,pojte drobne ptice,prost vstop

 

25.09.2021 - ob 10h -Hiša kulture Sveti Anton- Pobegi, Pojte, pojte drobne

ptice, prost vstop

 

 

oKTOBER

 

05.10.2021- ob 9:20 in 10:35- Kulturni dom Grosuplje- Pojte, pojte drobne ptice, Teden otroka, zaključeno

 

nOVEMBER

 

19.11.2021- ob 17h Center za družine Ormož- Grad Ormož- Fuj, gosenica!, vstop prost (zaradi epidemioloških razmer predstava odpade)

 

jANUAR

 

20.01.2022- ob 17h- Kulturni center Janeza Trdine Novo Mesto- Repa

Velikanka/Lalanit, otroški abonma

 

23.01.2022 -ob -11h-Kulturni dom Gorica (IT)- Repa

Velikanka/Lalanit, otroški abonma KOMIGO baby in izven(zaradi epidemiološki ukrepov predstava odpade)

 

fEBRUAR

 

05.02.2022- 10:30 in 16h- Slovensko narodno gledališče Nova Gorica- Repa

velikanka/Lalanit  , otroški abonma Polžek

 

17.02. 2022-17:30- Kulturni dom Postojna-Šivilja in škarjice - otroški abonma

 

18.02.2022-17:30- Krice Krace Kranj- Fuj, gosenica! -abonma in izven-

26.02.2022-10h Kulturni dom Slovenske Konjice-Povodni mož-abonma in izven

 

mAREC

 

05.03.2022-10h- Hram Kulture Arnolda Tovornika- Selnica ob Dravi-abonma Cepetavček in izven

 

19.03.2022- 10h- Kulturni dom Franceta Bernika Domžale- Repa Velikanka/Lalanit-abonma in izven

 

24.03.2022-17h in 18h - Kulturni dom Grosuplje- Šivilja in škarjice-

zaključeno

 

mAJ

 

25.05.2022 ob 16h- Vrtec Ljutomer- Pojte, pojte drobne ptice-zaključeno

 

 

jUNIJ

 

12.06.2022 ob 18h- Galerija Škuc Ljubljana- O'živela knjiga- Šivilja in škarjice, prost vstop

20.06.2022 ob 9h in 10:20 - Vrtec  Besnica in  Žabnica- Fuj, Gosenica!, zaključeno

 

jULIJ

 

 23.07.2022 ob 19: 30 Koper PUF festival- Šivilja in škarjice, prost vstop

 

29.07.2022 ob 18h- Galerija Škuc Ljubljana- Dobimo se pred Škucem- Fuj, gosenica!,prost vstop

 

aVGUST

 

20.08.2022 ob 10h - Poletje v Velenju-Travnik čarobne lepote, prost vstop 

 

 

GLEDALIŠKA sezona 2020/21

 

sEPTEMBER

 

01.09.2020, O.Š Kidričevo ob 10h - Šivilja in škarjice, zaključeno

01.09.2020, O.Š. Cirkovce ob 12h Šivilja in škarjice, zaključeno

 

 

oKTOBER

 

03.10.2020, Kulturni dom Slovenj Gradec ob 10h , Pojte, pojte drobne ptice, otroški abonma, izven

05.10.2020 Kulturni dom Slovenske Konjice, Pojte, pojte drobne ptice ob 10h, otroški program MLADINA

13,14.15. 16.10.2020, Kulturni dom Slovenske Konjice ob 10h, Pojte Pojte drobne ptice, otroški program MLADINA

17.10.2020, Kulturni dom Slovenske Konjice ob 10h, Fuj, gosenica!, abonma (odpovedano zaradi ukrepov za zajezitev epidemije)

 

nOVEMBER    zaradi razglasitve   epidemije Covid- 19 ni predstav

 

 

 dECEMBER

 

10.12.2020, Dom Kulture Kamnik, ob 18h  POVODNI MOŽ , premiera predvajana preko spleta  live stram-  na spletni stani Kulturnega doma Kamnik, ogled prost

 

 jANUAR

 

23.01.2021, CKŠP Izola ob 17h Pojte, Pojte drobne ptice-Prenos predstave bo potekal live stream na FB strani CKŠP Izola, ogled prost

 

24.01 2021, Kulturni dom Gorica(IT) ob 11h,REPA VELIKANKA/Lalanit, Komigo baby. otroški abonma in izven (odpovedano zaradi ukrepov za zajezitev epidemije)

 

30.01.2021, Center za kulturo, šport in prireditve Izola ob 17h, Fuj, gosenica!  Prenos predstave bo potekal live stream na FB strani CKŠP Izola, ogled prost

 

 

 

fEBRUAR

 

13.02.2021 , SNG Nova Gorica ob 10 30 in 16h , REPA VELIKANKA/Lalanit, abonma Mali polžek(odpovedano)

 

mAREC

 

 

21.03.2021 ob 17h CKŠP IZOLA ob 17h, Šivilja in škarjice, live stram po FB profilu CKŠP Izola

 

jUNIJ

 

15.06.2021 ob 18h- Povodni mož, Paviljon na Kongresnem trgu v sklopu Festivala Ljubljana, vstop prost

27.06. 2021 ob 19h- Fuj, gosenica!, Trg Pietro Coppa Izola, vstop prost

 

jULIJ

 

11.07.2021 ob 19h- Pojte, pojte drobne ptice, Trg Pietro Coppa, Izola, vstop prost

  

15.07. 2021 ob 10 30- Šivilja in škarjice, Ukmarjev Trg, Koper, vstop prost 

 

aVGUST

 

 23.,24.,25.,26.08. 2021 ob 19h Lutkovni festival Kolpa, Srednji Radenci, Eko vasica Rinčica, vstop prost

Nastopajoči: Andrej Fon, Elvis Berljak, Silvia Viviani, Iuna Ornik, Uroš Potočnik, Miša Gams

Predstave: Travnik čarobne lepote, Povodni mož , Pojte, pojte drobne ptice, Las na koži, Mala uška Lili

29.08.2021 ob 19:00 Trg Pietro Coppa Izola, Povodni mož, vstop prost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        GLEDALIŠKA SEZONA 2019/20

 

SEPTEMBER

 

 02.09. 2019- OŠ KIDRIČEVO, Pojte, pojte drobne ptice ob 10h, zaključeno-sprejem prvošolcev

 

OKTOBER

 

01.10. 2019- MgPtuj , Travnik čarobne lepote, ob 9:30 in 10:30, otroški abonma

02.10.2019- MgPtuj- Travnik čarobne lepote, ob  9: 30,  11h,otroški abonma

11.10. 2019- Vrtec Vodmat,   Fuj, gosenica! ob 9:30 , Teden otroka, zaključeno

19.10.2019 - Kulturni dom Velenje, Mala dvorana, Repa velikanka/LALANIT ob 9:30, otroški abonma

23.10. 2019 - Vrtec Raka, Travnik čarobne lepote ob 14:45, otroški abonma

24.10.2019- Dom kulture Ormož, Travnik čarobne lepote ob 17h, Podelitev Pikine bralne značke,zaključeno

 

NOVEMBER

 

16.11. 2019- Kulturni dom Slovenske Konjice , Pojte, pojte drobne ptice ob 10h,  abonma MINI in izven

 

 

DECEMBER

 

01.12.2019 - Kavarna Soteska Ljubljana,  Šivilja in škarjice ob 11h, prost vstop, Lutke v Soteski

14.12.2019-Zveza društev za slepih in slobovidnih Slovenije - Dom oddiha Okroglo pri Kranju,Šivilja in škarjice, ob 17h, zaključeno

15.12.2019- Kavarna Soteska Ljubljana , Travnik čarobne lepote ob 11h, prost vstop , Lutke v Soteski

20.12.2019- Kulturni dom Zagradec,Travnik čarobne lepote, ob 18h,sprejem Dedka Mraza , izven

 

JANUAR

 

14.01.2020- Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa velikanka/LALANIT, ob 9:30 in 11h, otroški abonma 

15.01.2020-Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa velikanka/LALANIT, ob 9:30 in 11h, otroški abonma 

16.01. 2020- Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa Velikanka/LALANIT ob 9:30 in 11h, otroški abonma 

17.01.2020- Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa Velikanka /LALANIT ob 9: 30, otroški abonma in izven

19.01.2020- Družinski center Mala ulica Ljubljana, Šivilja in škarjiceob 17h, nedeljski program

 

26.01. 2020 - Kulturni dom Stara Gorica- GORIZIA Italia, Pojte, pojte drobne ptice ob 11h, otroški abonma

 

FEBRUAR

 

07.02.2020- OŠ Olge Meglič Ptuj- Šivilja in škarjice,ob 10h, zaključeno

19.02. 2020- Viški Vrtci, Vrtec Bičevje Ljubljana, Fuj, gosenica!, ob 9:30 , otroški abonma

 

MAREC

 

03.03.2020- Kulturni dom Gornja Radgona, Travnik čarobne lepote ob 8:25, otroški abonma

04.03.2020 -Vrtec Kozarje, Viški Gaj , Travnik čarobne lepote ob 9:00, otroški abonma

07.03.2020- Kulturni dom Kozje, Travnik čarobne lepote ob 10h, otroški abonma in izven

20.03.2020- OŠ , vrtec KUZMA, Travnik čarobne lepote ob 9:45, otroški abonma (ODPOVEDANO)

 

APRIL

 

04.04.2020- rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj gradec, Pojte, pojte drobne ptice,ob 10h, abonma za otroke (PRESTAVLJENO)

06.04.2020 -Vrtec Bonifacija, Viški Gaj Ljubljana , Fuj gosenica! ob 9:15 in 10 :00, zaključeno(PRESTAVLJENO)

 

JUNIJ

 

20.06. 2020- Sončni raj VODOLE pri Mariboru- Medeni dan, Šivilja in škarjice,ob 13:00, vstopnice

 

JULIJ

 

 04.07.2020- Festival PUF Koper, letno prizorišče, Šivilja in škarjice,ob 19:30, prost vstop