GLEDALIŠKA SEZONA 2019/20

 

SEPTEMBER

 

 02.09. 2019- OŠ KIDRIČEVO, Pojte, pojte drobne ptice ob 10h, zaključeno-sprejem prvošolcev

 

OKTOBER

 

01.10. 2019- MgPtuj , Travnik čarobne lepote, ob 9:30 in 10:30, otroški abonma

02.10.2019- MgPtuj- Travnik čarobne lepote, ob  9: 30,  11h,otroški abonma

11.10. 2019- Vrtec Vodmat,   Fuj, gosenica! ob 9:30 , Teden otroka, zaključeno

19.10.2019 - Kulturni dom Velenje, Mala dvorana, Repa velikanka/LALANIT ob 9:30, otroški abonma

23.10. 2019 - Vrtec Raka, Travnik čarobne lepote ob 14:45, otroški abonma

24.10.2019- Dom kulture Ormož, Travnik čarobne lepote ob 17h, Podelitev Pikine bralne značke,zaključeno

 

NOVEMBER

 

16.11. 2019- Kulturni dom Slovenske Konjice , Pojte, pojte drobne ptice ob 10h,  abonma MINI in izven

 

 

DECEMBER

 

01.12.2019 - Kavarna Soteska Ljubljana,  Šivilja in škarjice ob 11h, prost vstop, Lutke v Soteski

14.12.2019-Zveza društev za slepih in slobovidnih Slovenije - Dom oddiha Okroglo pri Kranju,Šivilja in škarjice, ob 17h, zaključeno

15.12.2019- Kavarna Soteska Ljubljana , Travnik čarobne lepote ob 11h, prost vstop , Lutke v Soteski

20.12.2019- Kulturni dom Zagradec,Travnik čarobne lepote, ob 18h,sprejem Dedka Mraza , izven

 

JANUAR

 

14.01.2020- Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa velikanka/LALANIT, ob 9:30 in 11h, otroški abonma 

15.01.2020-Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa velikanka/LALANIT, ob 9:30 in 11h, otroški abonma 

16.01. 2020- Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa Velikanka/LALANIT ob 9:30 in 11h, otroški abonma 

17.01.2020- Kulturni dom Franceta Bernika Domžale, Repa Velikanka /LALANIT ob 9: 30, otroški abonma in izven

19.01.2020- Družinski center Mala ulica Ljubljana, Šivilja in škarjiceob 17h, nedeljski program

 

26.01. 2020 - Kulturni dom Stara Gorica- GORIZIA Italia, Pojte, pojte drobne ptice ob 11h, otroški abonma

 

FEBRUAR

 

07.02.2020- OŠ Olge Meglič Ptuj- Šivilja in škarjice,ob 10h, zaključeno

19.02. 2020- Viški Vrtci, Vrtec Bičevje Ljubljana, Fuj, gosenica!, ob 9:30 , otroški abonma

 

MAREC

 

03.03.2020- Kulturni dom Gornja Radgona, Travnik čarobne lepote ob 8:25, otroški abonma

04.03.2020 -Vrtec Kozarje, Viški Gaj , Travnik čarobne lepote ob 9:00, otroški abonma

07.03.2020- Kulturni dom Kozje, Travnik čarobne lepote ob 10h, otroški abonma in izven

20.03.2020- OŠ , vrtec KUZMA, Travnik čarobne lepote ob 9:45, otroški abonma (ODPOVEDANO)

 

APRIL

 

04.04.2020- rojstna hiša Huga Wolfa, Glavni trg 40, Slovenj gradec, Pojte, pojte drobne ptice,ob 10h, abonma za otroke (PRESTAVLJENO)

06.04.2020 -Vrtec Bonifacija, Viški Gaj Ljubljana , Fuj gosenica! ob 9:15 in 10 :00, zaključeno(PRESTAVLJENO)

 

JUNIJ

 

20.06. 2020- Sončni raj VODOLE pri Mariboru- Medeni dan, Šivilja in škarjice,ob 13:00, vstopnice

 

JULIJ

 

 04.07.2020- Festival PUF Koper, letno prizorišče, Šivilja in škarjice,ob 19:30, prost vstop

 

 

 

 

 

 

 

 GLEDALIŠKA SEZONA 2018/19

 SEPTEMBER

 03.09.2018- OŠ Kidričevo ob 10h -Fuj, gosenica! sprejem prvošolcev , zaključeno

 15.09. 2018- KAVARNA SOTESKA, Soteska 8, Ljubljana ob 11h, Fuj,gosenica! sobotni abonma- Otroška Soteska , prost vstop

 28.09.2018 - Pikin Festival Velenje ob 17h- Pojte, pojte drobne ptice - izven

 OKTOBER

 12.10.2018 -  Kulturni dom Mala Nedelja in Veržej ob 8:30 in 10: 30-Šivilja in škarjice- zaključeno

 13.10.2018 City teater BTC Ljubljana- 11h - Pojte, pojte drobne ptice- otroški abonma in izven

 21.10.2018 - Zavod Mala ulica Ljubljana ob 17h- Fuj, gosenica-otroški program- vstopnina

 NOVEMBER

02.11.2018- Krice Krace Kranj- 17:30- Šivilja in škarjice- otroški abonma in izven

 17.11. 2018- ZKD MO KOPER, Hiša Kulture, Sveti Anton 2- 10h- Šivilja in škarjice, izven

 21.11. 2018- Kulturni dom Šentvid  ob 18h- Fuj, gosenica! -  Šodrček-otroški abonma in izven

DECEMBER

07.12.2018 - Tortarna Pupi, Staretova 24 Ljubljana ob 18h- Šivilja in škarjice- 10 let Tortarne Pupi- prost vstop

 08.12.2018- Vrtec Pedenjped, Enota Pedenjcarstvo- Ljubljana -Polje ob 10h- Pojte, pojte drobne ptice- sprejem Dedka Mraza- zaključeno

 09.12. 2018- Dom oddiha Okroglo pri Kranju, Zveza društev  slepih in slabovidnih Slovenije-11:30- Fuj, gosenica!- sprejem Božička, zaključeno

 11.12.2018- OŠ in vrtec Laporje pri Slovenski Bistrici ob 9h- Fuj, gosenica!- veseli december- zaključeno

 26.12.2018- Vaška hiša, Bojanja vas pri Metliki ob 17h- Fuj, gosenica!- sprejem Božička- izven

 27.12. 2018- Vilinsko mesto, Vetrinjski dvor Maribor ob 17h- Fuj, gosenica- prost vstop

 JANUAR 

 16.01. 2019 - Vrtec Viški Gaj Ljubljana- enota Kozarje- ob 9h - Fuj, gosenica!- Otroški abonma Zmajček, Melita Osojnik- zaključeno

 19.01.2019- Mala dvorana Kulturnega doma Velenje ob 10:30 - Travnik čarobne  lepote - abonma in izven

 FEBRUAR

 24.02. 2019- Zavod Mala ulica Ljubljana ob 17h - Travnik čarobne lepote- izven

 26.02.2019 VVZ Raka- 14: 45 -Fuj, gosenica!- zaključeno

 MAREC

 13.03. 2019- OŠ in VVZ KUZMA ob 9h -Fuj, gosenica! - Zmajčkov abonma Melite Osojnik- zaključeno

 17.03. 2019- Družinski center Mala ulica Ljubljana ob 17h- Pojte , pojte drobne ptice!-  izven

 23.03.2019- Kulturni dom Franca Bernika Domžale- ob 10h- Pojte, pojte drobne ptice- otroški abonma in izven

 APRIL

 06.04. 2019- Vaška hiša Bojanja vas pri Metliki ob 13 30- Šivilja in škarjice- Dan za spremembe, prost vstop

 MAJ

 18.05.2019 - Sončni raj, Maribor, Medeni dan ob 11h in 14h FUJ, gosenica!  ,izven

JUNIJ

 01.06. 2019- Festival Klanc Tolmin ob 16h -Pojte, pojte drobne ptice, prost vstop

 27.06. 2019 -Festival Lent Maribor- Vetrinjski dvor-ob 18 30 - Travnik čarobne lepote- prost vstop

 AVGUST

 13.08.2019- Mestna plaža Celje- ob 18 30- Šivilja in škarjice-prost vstop